Mevzuat

Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hk. Yönetmelik

17.05.2014 Tarih ve 29003 Sayılı Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hk. YönetmeliĞİ kapsamında tamamlanan Sera Gazı İzleme Planları ve 2015 ve 2016 yılı Raporlarının doğrulanması için son gün 31/10/2017 tarihidir. 02/04/2015 Tarih ve 29314 Sayılı Sera Gazı Emisyon Raporlarının Doğrulanması Ve Doğrulayıcı Kuruluşların Yetkilendirilmesi Tebliği madde 33 kapsamında 2017 yılı Raporlama için doğrulayıcı kuruluş ile anlaşma 1/11/2017 tarihi son gündür. 

 Yönetmelik Detaylı bilgi için; Bakınız Ek-1 kapsam
http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.19678&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=sera gazı

 Tebliğ Detaylı bilgi için; http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=9.5.20646&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=sera gazı