Mevzuat

Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Hk.

25.01.2017 tarih ve 29959 sayılı Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği madde 31'e göre 23 üncü maddesinin birinci fıkrasında belirtilen Yetki Belgesi şartı 25.01.2018 tarihinde, diğer hükümleri ise 25.01.2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Detaylı bilgi için:
http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.23273&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=t%C4%B1bbi%20at%C4%B1k