Enerji DanışmanlığıEnerçevenerji, enerji danışmanlığı hizmetleri kapsamında; elektrik üretim santralleri, yenilenebilir enerji santralleri (güneş, biyogaz, çöp gazı, rüzgar), elektrik iletimi ve elektrik dağıtımı konularında planlama, analiz, tasarım, projelendirme, mühendislik ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

Enerji danışmanlığı hizmetlerimiz ;

 • Elektrik enerji üretim, iletim ve dağıtım şebekelerinin planlanması, analizi ve danışmanlığı
 • Yenilenebilir enerji santralleri (güneş, biyogaz, çöp gazı, rüzgar) ile ilgili fizibilite ve proje tasarım çalışmaları
 • Enerji santrallerinin Elektrik Piyasası Şebeke Yönetmeliklerine uygunluk analizleri
 • Yenilenebilir enerji yatırımlarının Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik ve Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğ kapsamındaki santral şebeke bağlantı uygunluk analizleri (statik ve dinamik analizler)

 Şebeke Analiz ve Projelendirme Hizmetlerimiz kapsamındaki faaliyetlerimiz;

 • Yük Akışı Analizi
 • Kısa Devre Analizi (IEC 60909 ve 61363 Standardına Göre )
 • Şebeke ve Generatör Dinamiği Analizleri
 • Güç Kalitesi, Harmonik Analizleri
 • Seçici Koruma Tasarımı ve Röle Koordinasyonu
 • Ark Flaş Analizi (NFPA 70E-2004 ve IEEE 1584 Standardına Göre)
 • Şalt Sahası Topraklama Projesi (IEEE Std 80-2000 Standardına Göre )
 • OG/YG Şalt Sahası Primer Projelendirme & Mühendislik & 3D Tasarım
 • TEİAŞ Normuna Göre Sekonder Projelendirme
 • Rüzgar Santrallerinin Projelendirmesi ve Ek-18 Şebeke Entegrasyonu Analizleri
 • Güneş Santrallerinin Projelendirmesi

Konu ile İlgili Mevzuatlar Linki :  (http://www.eie.gov.tr/yenilenebilir/y_mevzuat.aspx )