Sera Gazı EmisyonlarıEnerçevçevre  Sera Gazı Emisyonlarının takibi kapsamında sektördeki deneyimi ile  sera gazı emisyonlarının ve ilgili faaliyet verilerinin izlenmesi ve raporlanmasına dair firmanıza çözüm ortağı olarak hizmet vermektedir.

22.07.2014 tarihinde Resmi Gazete ‘ de yayımlanarak yürürlüğe giren Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi ve Raporlanması Hakkında Tebliğ kapsamında, bu yönetmeliğin Ek-1’inde yer alan faaliyetlerden kaynaklanan sera gazı emisyonlarının ve ilgili faaliyet verilerinin izlenmesi, planlanması ve raporlanması zorunludur.

Ek-1

• Isıl gücü 20 MW ve üzeri olan yakma prosesleri,
• Kireç Üretimi veya Dolomit veya Magnezit Kalsinasyonu, Tuğla üretim tesisleri, Klinker Üretimi, Seramik Ürünlerinin Üretimi,
• Rafinerilerde meydana gelen yanma ve üretim proseslerinden kaynaklanan tüm CO2 emisyonları,
• Kok Üretimi tesisleri,
• Metal Cevherinin Kavrulması ve Sinterlenmesi,
• Pik Demir ve Çelik Üretimi,
• Birincil Alüminyumun Üretilmesinden veya İşlenmesinden Kaynaklanan CO2 Emisyonları,
• Birincil Alüminyum Üretimi veya İşlenmesinden Kaynaklanan PFC (perflorokarbon) Emisyonları,
• Alçı Taşı Ürünleri ve Alçı Levhaları Üretimi,
• Selüloz ve Kağıt Üretimi, Karbon Siyahı Üretimi, her tip yanma işleminden kaynaklanan CO2 emisyonları vb.)
• Büyük hacimli organik kimyasal maddelerin üretimi

 Enerçevçevre  ilgi yönetmelik ve tebliğ doğrultusunda; oluşan ihtiyaçları karşılamak için firmanıza

• Sera Gazı İzleme Planının hazırlanması,
• Sera Gazı Raporlama İşlemlerinin yapılması,

 konularında hizmet vermektedir.