Çevresel Ölçüm ve AnalizlerEnerçevçevre Çevresel Ölçüm Hizmetleri ile sektörde çözüm ortağı olmaktadır.

Çevresel Ölçümlerimiz Kapsamında;

 • Emisyon (Baca Gazı) ve İmisyon (Hava Kalitesi) Ölçümleri
 • Hava Kalitesi Dağılım Modelleme Çalışmaları
 • Sürekli Emisyon (KGS2 ve YGT Testleri) Ölçümleri
 • SEÖS Fizibilite Raporunun Hazırlanması
 • Sera Gazı Emisyonunun Planlarının Oluşturulması
 • Numune Alma Hizmetleri
 • Su, Atıksu, Deniz Suyu ve Yüzeysel Su Analizleri
 • Atık Çamur ve Toprak Analizleri
 • Atık Analizleri
 • Atık Yağ Analizleri
 • Çevresel Ekipman Gürültüsü Ölçümleri
 • Akustik Ölçümleri ve Haritalanması
 • Titreşim Ölçümleri
 • Biyogaz Ölçüm ve Analizleri, Tesis Fizibilitesi
 • Enerji Verimliliği Ölçümleri
 • İş Sağlığı Ve Güvenliği (İş Hijyeni ) Ölçümleri
 • İç Ortam Gürültü Ölçümleri ve Haritalama
  1. İç Ortam Toz Ölçümleri ve Haritalam
  2. Aydınlatma Ölçümleri (Işık Şiddeti)
  3. Termal Konfor Ölçümleri
  4. Kişisel Maruziyet Ölçümleri
  5. Yanıcı, Parlayıcı ve Patlayıcı Gaz Ölçümleri