ADR Kurulumu ve EğitimleriEnerçevçevre 24.10.2013 tarihli ve 28801 sayılı Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınmasına Hakkında Yönetmelik kapsamında belirtilen mevzuatların değerlendirilmesine tesislerin iç ve dış işleyişinin yürürlükteki hükümlerine uymasının sağlanması için Hizmet İçi Eğitim ve ADR Sistem Kurulumu ve Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı (TMGD) konularında hizmet vermektedir.

Bu kapsamdaki verilen hizmetler;

  • Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması (ADR) 1.10.3.2 kapsamında geçen Güvenlik Planının hazırlanması ADR Kurulumunda yapılması,
  • Enerçevçevre taşınacak tehlikeli maddelerin tespitini yaparak, ADR’deki zorunluluklar ile uygunluk prosedürlerini belirler.
  • Enerçevçevre taşıma aracına yüklenen yükün ADR/RID hükümlerine uygun olarak; paketlenmesi, etiketlenmesi, işaretlenmesi ve yüklenmesiyle ilgili iş ve işlemlere ilişkin prosedürleri belirler.
  • Faaliyetler konusunda verilen eğitimleri kayıt altına almak, bu kayıtları 5 yıl süreyle saklamak ve talep edilmesi halinde İdareye ibraz etmek.
  • ADR/RID hükümleri gereği uygulanacak prosedürlerin uygun hale getirilmesi ve uygulanması işinin yürütülmesi