Biyogaz Tesis ÇED Enerçevbiyogaz biyogaz, biyokütle, enerji üretim tesislerine yönelik Ön Fizibilite Raporu, ÇED Raporu ve Proje Tanıtım Dosyası (PTD) hazırlamaktadır.

Biyogaz tesislerine yönelik "ÇED OLUMLU" kararının alınması ile "ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR" kararının alınması hizmetlerini gerçekleştirmektedir. 

Proje Tanıtım Dosyalarımız (PTD);

  • Biyokütle Enerji Üretim Tesisi Proje Tanıtım Dosyası (PTD)
  • Katı Atık Depolama Tesislerine Kurulacak Enerji Üretim Tesisi Proje Tanıtım Dosyası
  • Gübre İşleme, Biyogaz Üretimi ve Kojenerasyon Tesisi Proje Tanıtım Dosyası (PTD)
  • Kümes ve Ahır Gübrelerinin Geri Kazanılması ve Bertaraf Edilmesine Yönelik Tesislere Ait Proje Tanıtım Dosyası (PTD)
  • Büyükbaş Hayvan Yetiştiriciliği, Hayvansal Atıklardan Enerji ve Gübre Üretim Tesisi Proje Tanıtım Dosyası (PTD)
  • Hayvansal Atıklardan ve Bitkisel Atıklardan Biyogaz ve Gübre Üretim Tesisi Proje Tanıtım Dosyası (PTD)