Biyogaz Ölçüm HizmetlerimizEnerçevbiyogaz iştiraki ESÇEM Laboratuvarımız biyogaz ölçümleri konusunda T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından tek yetkili, TÜRKAK tarafından akredite edilmiş ilk ve tek firmadır.

‘’ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK’’ yönetmeliği Ek-5 kapsamında Depo Gazı ve Sızıntı Suyunun Kontrolü ve İzlenmesi Analiz sıklığı ve bakılacak parametreler arasında yer alan CH4, CO2, H2S, O2 ve H2 parametrelerini yetkili ve akredite olarak ülkemizde ölçen tek laboratuvarız.

Biyogaz tesislerinde, katı atık düzenli depolama tesislerinde, çöp gazı tesislerinde, atıksu arıtma tesislerinden üretilen biyogazın  

  • Metan (CH4)
  • Karbondioksit (CO2)
  • Oksijen (O2)
  • Hidrojen Sülfür(H2S)
  • Hidrojen (H2)
  • Nem 
  • Alt ve üst ısıl değerleri (kalorifik değeri)  
  • Debi (Akış miktarı) ölçülmekte ve raporlanmaktadır.