Atık Yönetimi ve PlanlarıEnerçevatık Atık Yönetimi Yönetmeliği kapsamında; atıkların geri kazanımı, depolanması ve bertarafı hususlarında, atık üreticileri tanımındaki tüm işletmelere profesyonel “atık yönetimi” hizmeti vermektedir. Atık yönetimi atığın üreticiden alınıp geri kazanım ve/veya bertarafına kadar geçen süreçte, üretici için en güvenilir ve ekonomik lisanslı işletmenin bulunması, işin planlanması ve atığın teslim alınması tüm işlemlerin yasal şartlara uygun yapılmasını takip eder. 

Enerçevatık yasal gereklilikler çerçevesinde zorunlu olan Atık Yönetim Planlarını hazırlar ve saha için gerekli izinlerin alımlarını tamamlar.

Atık Yönetimi Ve Atık Yönetimi Planları Kapsamında Enerçevatık Tesislerde Yapmış olduğu Çalışmalar;

  • Tesiste oluşan atıkların ( Tehlikeli – Tehlikesiz ) Kaynağında ayrıştırılması,
  • Atıkların yönetmeliklere uygun olarak tesis içerisinde geçici depolanması sağlanması,
  • Tesiste depolanan atıkların lisanslı bertaraf/Geri Dönüşüm tesislerinde bertarafının sağlanması,
  • Her yıl düzenli olarak tesise ait tehlikeli ve tehlikesiz atık beyanları, atık yağ beyanı ve ambalaj beyanlarının yapılması,
  • 3 yıllık Endüstriyel ( Tehlikeli-Tehlikesiz ) Atık yönetim planının hazırlanması,
  • Tehlikeli atık üreten tesisler için Geçici Depolama İzninin alınması,