Atık Lisans İşlemleriEnerçevatık 02.04.2015 tarih ve 29314 Sayılı Resmi Gazete’de yürürlüğe giren Atık Yönetimi Yönetmeliği kapsamı madde 10’da geçen tesislerine atık kabulü yapan ve bu atıkları geri kazanan, bertaraf eden, işleme, arındırma, geri dönüşüm, ara depolama ve biyobozunur atık işleme yapanlar için alınması zorunlu olan 10.09.2014 tarih ve 29115 sayılı Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında Çevre İzin ve Lisans Belgesinin alınması deneyimli kardosu tarafından yapılmaktadır.

 • Geri kazanım kapsamında lisans belgeleri
  Tehlikeli atık, Tehlikesiz atık, Atık Yağ, Bitkisel Atık Yağ, Atık Pil ve Akümülatör, Ömrünü Tamamlamış Lastik, Ambalaj Atığı
 • Bertaraf kapsamında lisans belgeleri
  Atık Yakma ve Beraber Yakma, İleri Termal İşlem (Piroliz, Gazlaştırma), Düzenli Depolama, Maden Atığı Bertaraf Depolama, Maden Atığı Bertaraf Derine Enjeksiyon, Maden Atığı Bertaraf Alıcı Ortamda Bertaraf
 • Ara Depolama kapsamında lisans belgeleri
  Atık Ara Depolama, Bitkisel Atık Yağ Ara Depolama, Atık Akümülatör Ara Depolama, Ömrünü Tamamlamış Lastik Ara Depolama
 • Ön İşlem kapsamında lisans belgeleri
  Tıbbi Atık Sterilizasyon, Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma, Gemi Geri Dönüşüm, Atıktan Türetilmiş Yakıt (ATY) Hazırlama, Tanker Temizleme, Hurda Metal/ ÖTA İşleme, ÖTA Geçici Depolama, Atık Elektrikli ve Elektronik Eşya İşleme, Atık Kabul Tesisi, PCB Arındırma
 • Ön İşlemin Biyobozunur kapsamında lisans belgeleri
  Mekanik Ayırma, Biyokurutma, Biyometanizasyon, Kompost